Aydan Kodaloglu
President & CEO Ak Group International Consulting

Gallery


About


Born in 1961 in Ankara, Turkey, she is the President & CEO of AK Group International Consulting Company. She served on the Board and the Advisory Board of the American Turkish Council (1993-2004). She is the former (1990 - 1999) Director of the Turkish-American Association in Ankara.

She has been in the Presidential Delegations to the US in 1991 and 1993 with President Turgut Özal assisting The President in Washington Lobbying issues. She has also been in The Prime Ministry Delegations of PM Süleyman Demirel in 1992 and PM Tansu Çiller in October 1993 and April 1995.

She has been working on the US-Turkish Relations, Turkish-Israeli Relations, Iraq and Turkish Domestic Policies.

Ms. Kodaloglu speaks fluent English and fair German.

Contact Me

ak@akgroup.com.tr


KAMUOYUNA DUYURU


Kamuoyunda özellikle 28 Şubat Soruşturması” olarak bilinen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Vekilliğince yürütülmekte olan soruşturma kapsamında müvekkilim Aydan Kodaloğlu ile ilgili olarak hiçbir dayanağı, gerçekliği ve haber niteliği bulunmayan birtakım asılsız ve iftira niteliğinde yorumların bazı basın-yayın organlarında yer aldığını gözlemledik. Müvekkilim hakkında yazılan yazılardaki isnatlar gerçeğe tamamen aykırı olup, bu hususta kullanılan ifadelere ilişkin olarak ilgili kişilerin cezai ve hukuki sorumlulukları kapsamında yasal başvuru hakkımızı saklı tuttuğumuzu belirtmek isteriz.

Her ne kadar, tarafımızca açılacak olan bu davalarda söz konusu ifadelerin gerçeğe aykırı olduğu ortaya çıkacak ise de, açacağımız davalar sonuçlanıncaya kadar geçecek süre içerisinde kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini engellemek üzere aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğumuz doğmuştur:

Müvekkilim, 1961 yılında Ankara’da doğmuştur. TED Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra, DTCF İngiliz Dili ve Edebiyatında yüksek tahsilini tamamlamıştır. Eğitimi süresince Avrupa’nın çeşitli yerlerinde bulunan müvekkil, DTCF’den mezun olduktan sonra Ankara Belpa Buz Pateni Sarayı’nın Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bu görevi sırasında “Bolşoy “All Star" ve “Holiday on Ice" revülerinin Ankara’ya gelmesini sağlamış, bu başarısı dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın dikkatini çekmiştir.

Başarılarıyla Turgut Özal’ın ilgisini çeken müvekkilim, yine Turgut Özal’ın referansı ile Türk Amerikan Derneği Genel Müdürlüğüne getirilmiştir. Müvekkil, gerek bu Dernekteki üst düzey görevi gerekse de mesleki yeterliliği dolayısıyla dönemin Başbakan, Bakan ve Milletvekillerinin Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerinde kendilerine eşlik etmiştir. Müvekkil, Türk-Amerikan ilişkileri kapsamındaki uluslararası çalışmalarda yer almış, bu kapsamda 1991 ve 1993 yılları arasında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerindeki resmi delegasyonunda bulunmuştur. Benzer şekilde müvekkil 1992 yılında Başbakan Süleyman Demirel ile ve 1993-1995 yılları arasında da Başbakan Tansu Çiller ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerinde de yer almıştır.

Bu yurt dışı gezilerine paralel olarak, Türkiye’ye gelerek Türk siyasileri ve iş adamları ile görüşmek isteyen Amerikalı işadamı ve siyasilerin bu kişilerle görüşmesinde de refakatçi olmuştur. Her dönemin üst düzey Hükümet yetkilileri tarafından makamında ziyaret edilmiştir.

Müvekkil 1999 yılında Ak Group Danışmanlık şirketini kurmuş olup, enerji, inşaat, sağlık, bankacılık ve finans sektörlerinde danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

Müvekkil, ülkemizin yurt dışındaki menfaatlerinin korunması ve temsili noktalarında son derece faydalı ve başarılı olmuştur. Turgut Özal, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş gibi ülkemizin önde gelen liderleri ve temsilcileriyle görüşmelerde bulunmuş ve yıllara dayanan dostluklar kurmuştur. Bu bağlamda müvekkilimin kurmuş olduğu dostluk ilişkilerini ülkemizin yurtdışındaki menfaatlerinin korunması çerçevesinde gerçekleştirdiği devletin kayıtlarında da mevcuttur.

Ancak bir kısım basın yayın organlarında müvekkilimin tamamen legal bir zeminde olan bu faaliyetleri çarpıtılmış, gerçekte var olmayan sıfatlar uydurulmuş ve şahsına yönelik hakaretler edilerek, karalamalar yapılarak, kamuoyuna olumsuz bir şekilde lanse edilmiştir. Yukarıda yer vermiş olduğumuz müvekkilin kendisinin ve şirketinin yürüttüğü faaliyetler ve edindiği dostluklar ne amaca hizmet ettiğini bilmediğimiz bazı basın-yayın organları tarafından çarpıtılmakta ve müvekkilimin ismi kullanılarak gerçeğe aykırı bir senaryo yaratılmaktadır. Müvekkilime isnat edilen bu fiillerin gerçek durumla hiçbir ilgisi bulunmamakta olup, bütün bu isnatlar sebebini bilmediğimiz bir karalama kampanyasının ürünüdür. Müvekkilim üzerinden yürütülen bu karalama kampanyası ile kimlere/neye/hangi amaca ulaşılmak istenildiği tarafımızca anlaşılamamakla birlikte, gerek siyasi gerekse de ticari çevrede prestiji yüksek bir kimse olan müvekkilim hakkında basın-yayın organlarında yer alan bu haberler kendisinde derin üzüntüye neden olmaktadır.

Bu nedenlerle, müvekkil Aydan Kodaloğlu hakkında basın-yayın organlarınca yapılan haberlerin asılsız olduğunu, müvekkilimin söz konusu haberlerde kendisine isnat edilen konuların hiçbirinin gerçek olmadığını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Aydan Kodaloğlu Vekili;
Av.Nizamettin BULUT


Mahkeme Kararı
TC ANKARA 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DEĞİŞİK İŞ NO 2012/297
HAKİM : MUSA YEŞİL 31608
KATİP : SEMA DALCI 102810

Taraf gazetesinin www.taraf.com.tr adresli internet yayınında yer alan 17.05.2012 tarihinde yayınlanan ve gazetenin yazarı Mehmet Baransu tarafından kaleme alınan "Kim Bu Kodaloğlu" başlıklı yazının içeriğinde Ankara C. Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan ve özellikle, kamuoyunda "28 Şubat Soruşturması olarak bilinen ve suç teşkil eden soruşturma konuları ile müvekkili arasında kendisine atfedilmeyecek ve suç teşkil eden soruşturma konuları ile müvekkili arasında bağ kurularak gerçekle ilgili bulunmayan haberler yayınlandığından bahisle Av. Nizamettin Bulut tekzip talebinde bulunmuş ve Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi 12/06/2012 tarih ve 2012/601 D.İş sayılı kararıyla talebin reddine karar verilmiş red kararına Aydan Kodaloğlu vekili Av. Nizamettin Bulut itiraz etmiş olup dosya nöbetçi bulunan mahkememize gelmekle incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Sulh Ceza Mahkemesi'nce cevap metninin adı geçen internet sitesinde yayımlanmadığına ilişkin internet sitesinin 26-27 Mayıs 2012 tarihli kayıtları dilekçe ekinde bulunmadığından talebin reddedildiği oysaki Yargıtay'ın istikrar kazanan kararlarına göre de bu tür aksiliklerin red sebebi olmayacağı tamamlattırdıktan sonra karar vermesi gerektiği anlaşılmakla bu yönde bir işlem yapılmaksızın doğrudan bu belgelerin eksikliği sebebiyle talebin reddine karar verilmesi yerinde görülmemiştir.

Esas yönünden yapılan incelemede de "Kim Bu Kodaloğlu" başlığı ile yayınlanan yazı içeriğinde kamuoyunada 28 Şubat soruşturması olarak bilinen soruşturmada şüpheli olan ve hatta tutuklu bulunan bazı kişilerle ilişkilendirilerek ithamlarda bulunulduğu; hatta soruşturmada gizlilik kararı olduğu halde soruşturma kapsamında şüphelilere sorulan bir takım sorulardan hareket edildiğinden bahsederek soruşturma konusu bazı belgelere dayandırılma gibi bir anlam da okuyucuda oluşturulabileceği böylece gizlilik kararı bulunan bir soruşturmadaki evraklara dayandırıldığı izlenimi ile bu kişinin de aynı soruşturmanın içinde olması gerektiği gibi bir izlenim taratabileceği, bu durumun da 5651 sayılı yasa kapsamında kişilik haklarını ihlal eder nitelikte bulunduğu kanaatine varılmış talep eden vekili aracılığıyla süresi içinde yetkili içerik sağlayıcısına noter aracılığıyla içeriğin yayından çıkarılması ve tekzip metninin yayınlanması talebinde bulunmuş yasanın öngördüğü 2 günlük süre içerisinde tekzip metni yayınlanmadığı gibi itiraz tarihi itibariyle de halen içeriğin de yayından çıkarılmadığı Sulh Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazın da süresinde olduğu anlaşılmakla itirazın kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Itirazın kabul?ile Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2012/601 D.İş sayılı kararının kaldırılmasına,
Taraf gazetesi internet ve basın gazetesinde www.taraf.com.tr sitesinde 17/05/2012 tarihinde yayınlanan "Kim Bu Kodaloğlu" başlıklı yazı içerik itibariyle talepde bulunan Aydan Kodaloğlu'nun kişilik haklarını ihlal eder nitelikte bulunduğu değerlendirilmekle 5651 sayılı kanunun 9. maddesi gereğince yazı içeriğin yayından çıkartılmasına ve aynı yerde Ankara 10. Noterliğinin 22/05/2012 tarih, 7310 yevmiye nolu kaşesiyle de mühürlenip tebliğ edilen tekzip metninin bir hafta süreyle yayınlanmasına, Kararın taraflara mahkemesince tebliğine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu kesin olarak karar verildi. 19/07/2012